Zmiana Tytuł Autor Status
2024-04-08 12:27:30 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2024-04-05 14:34:47 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2024-04-05 14:29:57 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2024-04-05 14:27:35 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2024-03-11 10:21:07 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79 slewandowski Opublikowany
2024-03-11 10:15:19 Sprawozdanie finansowe 2023 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-09-05 11:38:59 Nabór na stanowisko nauczyciela j. angielskiego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-08-01 13:17:17 Nabór na stanowisko nauczyciela j. angielskiego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-10 11:45:33 Oferta pracy na stanowisku psychologa pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-04 10:47:37 Nabór na stanowisko nauczyciela j. angielskiego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-06-07 10:46:25 Nabr na stanowisko nauczyciela j. angielskiego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-06-01 10:15:36 Oferta pracy na stanowisku psychologa pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-15 10:08:19 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2023-03-23 11:05:24 Sprawozdanie finansowe 2022 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-12-01 11:06:04 Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-11-22 10:50:17 Oferta pracy na stanowisko pomoc kuchenna w Przedszkolu Publicznym Nr 79 w Szczecinie pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-17 12:41:18 Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-11 12:29:27 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2022-04-13 09:29:38 Sprawozdanie finansowe 2021 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-10-29 13:00:49 Oferta pracy pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-10-01 13:23:07 Oferta pracy pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-23 11:21:05 Poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-23 11:20:33 Poszukujemy naucyciela wychowania przedszkolnego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-06 09:32:38 Sprawozdanie finansowe 2020 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-06 09:22:58 Sprawozdnie finansowe pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-06 09:20:45 Sprawozdanie finansowe 2019 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-06 09:20:15 Sprawozdanie finansowe 2018 pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-01 08:41:12 Sprawozdanie finansowe pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-01 08:38:59 Sprawozdanie finansowe pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-01 08:33:18 Sprawozdanie finansowe pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-31 11:01:40 Zestawienie zmian w funduszu jednostki pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-22 09:14:41 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-19 14:33:01 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-11 13:50:38 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-11 13:48:12 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:11:08 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-01-28 11:10:35 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 10:06:34 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-23 11:37:55 Sprawozdanie finansowe pp79@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-18 10:30:35 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 14:12:30 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-08 11:39:27 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:39:13 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:38:55 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:38:33 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:38:06 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 10:44:34 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79 slewandowski Opublikowany